Dotari

Școala dispune de o suprafață totală de 6 186 m², cu un spațiu de 2 355 m² compus din:

a) clădire principală (cu 18 săli de clasă, 3 laboratoare, 1 bibliotecă, 1 cabinet medical, cabinet de asistență psihologică, cancelarie, secretariat, birou director);
b) clădire anexă de 610 m² (sală de sport, vestiare fete/băieți, sală de festivități, atelier mecanic).
Școala are o bază didactico-materială corespunzătoare desfășurării în bune condiții a procesului de predare-învățare-evaluare: mobilier, aparatură de laborator, computere, materiale didactice pentru fiecare disciplină de învățământ, un fond de carte în bibliotecă de 17500 de volume etc.

Pentru desfășurarea orelor de educație fizică în aer liber s-au amenajat 800 m². Circa 1260 m² este teren de joacă pentru elevi, iar 1787 m² spațiu verde, situați în fața și părțile laterale ale clădirii principale (plantați cu arbuști de diferite specii) și încă 400 m² spațiu verde în jurul sălii de sport.

Școala a fost reabilitată conform Avizului Nr. 79/13.10.2008, în perioada 16.02.2010 – 15.02.2012, cu o valoare a proiectului de 2 141 044, 02 lei.

Computere – 20 buc

Laptopuri – 24 buc

Imprimante – 12 buc

Videoproiectoare – 17 buc

Tablă interactivă – 1 buc